Κάθε ιδιοκτήτης αυτοκινήτου ή μοτοσυκλέτας είναι απαραίτητο να πληρώνει τέλη κυκλοφορίας. Αυτά εκδίδονται πριν το τέλος του έτους και αφορούν το επόμενο έτος. Η πληρωμή του πρέπει να γίνεται μέσα στην προθεσμία που ορίζεται, που συνήθως είναι μέχρι το τέλος του τρέχον έτους.

Οι διαδικασία ΕΚΔΟΣΗ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ γίνεται πλέον και αυτή ηλεκτρονικά μέσα στην διεύθυνση της Α.Α.Δ.Ε

ΠΟΙΕΣ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝ ΔΕΝ ΚΑΡΑΒΛΗΘΟΥΝ ΤΑ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ;

Η εκπρόθεσμη πληρωμή των τελών κυκλοφορίας ή η μη πληρωμή τους μέσα στην προθεσμία μπορεί να επιφέρει το πρόστιμο στο 100% των τελών που αναλογούν στο όχημα.

Αναλυτικά καταβάλλεται:

  • Πρόστιμο ισόποσο των τελών, αν το όχημα είναι δίκυκλο/τρίκυκλο Ι.Χ. ή επιβατικό Ι.Χ.
  • Πρόστιμο ίσο με το 50% των τελών, αν το όχημα είναι επιβατικό Δ.Χ. ή φόρο Μηδενικό πρόστιμο, αν τα τέλη κυκλοφορίας είναι λιγότερα από 30 ευρώ.
  • Μηδενικό πρόστιμο , αν τα τέλη κυκλοφορίας είναι λιγότερα από 30 ευρώ.

Για μια έγκυρη ΕΚΔΟΣΗ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ και την αποφυγή τυχόν προστίμων, επισκεφτείτε το λογιστικό γραφείο ΔΑΛΚΙΤΣΗ ΙΚΕ στην ΚΑΒΑΛΑ. Με την χρήση των κωδικών taxinet είτε και χωρίς μπορούμε να εκδώσουμε τα τέλη κυκλοφορίας και να σας βοηθήσουμε και στην άμεση εξόφλησή τους.