Αν έχετε κάποια κατοικία και θέλετε να την ενοικιάσετε, τότε θα πρέπει να γίνει και ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Taxisnet, και όχι στις εφορίες όπως ίσχυε μέχρι σήμερα. Έτσι ο ιδιοκτήτης μπορεί από τον υπολογιστή του να υποβάλει ηλεκτρονικά το μισθωτήριο και αυτόματα θα ενημερώνεται και ο ενοικιαστής με το περιεχόμενο του μισθωτηρίου. 

ΠΟΤΕ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Οι εκμισθωτές – υπεκμισθωτές ακίνητης περιουσίας, και όσοι προβαίνουν σε παραχώρηση χρήσης γης και ακινήτου υποχρεούνται να δηλώνουν, με ηλεκτρονικό τρόπο, όλα τα πληροφοριακά στοιχεία των αρχικών ή τροποποιητικών μισθώσεων ή της παραχώρησης της χρήσης, ανεξάρτητα αν πρόκειται για γραπτή ή προφορική συμφωνία και ανεξάρτητα αν το μίσθωμα καταβάλλεται σε χρήμα ή σε είδος. Εξαιρούνται της υποχρέωσης όσοι παραχωρούν δωρεάν κατοικία μέχρι 200 τ.μ. προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως κύρια κατοικία προς ανιόντες ή κατιόντες. Επίσης, σε περίπτωση λύσης της μίσθωσης, ο εκμισθωτής υποχρεούται να δηλώνει τη λύση της μίσθωσης μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από τη λύση.

ΓΙΑ ΠΟΙΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΥΠΑΡΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ

  • για αστικές μισθώσεις (κατοικίας)
  • για επαγγελματικές μισθώσεις
  • για βραχυχρόνιες μισθώσεις εκτός ψηφιακής πλατφόρμας
  • για αγροτικές/γεωργικές
  • για παραχώρηση χρήσης (δωρεάν ή με αντάλλαγμα σε είδος)

ΠΟΙΟΣ ΕΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Ο εκμισθωτής ή υπεκμισθωτής ή ο παρέχων δωρεάν τη χρήση του ακινήτου ή της γης. Στις περιπτώσεις συνιδιοκτησίας υποβάλλεται από έναν εκ των συνιδιοκτητών. Αν κάποιος από τους συνιδιοκτήτες δεν αποδέχεται τα στοιχεία της μίσθωσης θα πρέπει, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, να επιλέξει το πεδίο «ΜΗ ΑΠΟΔΟΧΗ» και να αναγράψει τους λόγους της μη αποδοχής.

Περισσότερα μπορείτε να δείτε εδώ

Επειδή όμως κάθε περίπτωση είναι διαφορετική και χρήζει ειδική αντιμετώπιση, το εξειδικευμένο προσωπικό στο λογιστικό γραφείο ΔΑΛΚΙΤΣΗ ΙΚΕ μπορεί να σας απαντήσει σε όλα σας τα ερωτήματα. Μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα γίνει η ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ μόνο με τους κωδικούς του taxinet σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510 233166 ή στο info@dalkitsi.gr