Ο Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) αφορά στη φορολογία ακινήτων ανεξαρτήτως της χρήσης τους (παραχώρηση, ενοικίαση κ.α). Τα εκκαθαριστικά σημειώματα για τον ΕΝΦΙΑ εκδίδονται και αναρτώνται στις αρχές του φθινοπώρου κάθε έτους. Η ειδοποίηση πληρωμής ΕΝ.Φ.Ι.Α. αναγράφει τα ακίνητα, το ποσό του φόρου που αναλογεί στο καθένα, αλλά και συνολικά καθώς και τον τρόπο πληρωμής τους. Για τον λόγο αυτό θα πρέπει να γίνει και η ΕΚΔΟΣΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΝ.Φ.Ι.Α..

Αφορά σε όλους τους Έλληνες φορολογούμενους κατοίκους που έχουν στην κατοχή τους ακίνητη περιουσία, είτε είναι μισθωμένη, είτε παραχωρείται δωρεάν.

Ο κάθε φορολογούμενος ενημερώνεται για την έκδοση φόρου από την ηλεκτρονική πλατφόρμα της Α.Α.Δ.Ε. κάνοντας χρήση των προσωπικών του κωδικών taxinet. Η Α.Α.Δ.Ε. επίσης ενημερώνει τον φορολογούμενο με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), στη δηλωθείσα από αυτόν ηλεκτρονική διεύθυνση. Σε συγκεκριμένες ομάδες πληθυσμού αποστέλλεται επιπλέον ταχυδρομικά, έντυπη ενημέρωση για την πληρωμή του φόρου. 

Η αποπληρωμή του φόρου ΕΝ.Φ.Ι.Α μπορεί να γίνει είτε πλήρης εξόφλησή του ή και σε εξόφληση σε δόσεις.

Το λογιστικό γραφείο ΔΑΛΚΙΤΣΗ ΙΚΕ σας προσφέρει την υπηρεσία ΕΚΔΟΣΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΝ.Φ.Ι.Α. . Επισκεφτείτε το γραφείο μας στην Ελ. Βενιζέλου 29 , ΚΑΒΑΛΑ 1ος Όροφος και μόνο με τους κωδικούς σας στο taxinet να σας βοηθήσουμε να εκτυπώσετε τον φετινό ΕΝ.Φ.Ι.Α.