ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΜΟ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΜΟ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ


Προβλέπεται μειωμένος φόρος  50% για εφτά χρόνια  και  απαλλαγή από τεκμήρια αυτοκινήτων Επιτέλους θεσπίστηκαν σοβαρά κίνητρα για τον επαναπατρισμό ανθρώπων... Διαβάστε περισσότερα
Dalkitsi

Ταμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων Covid-19 Γ’ Κύκλος Μέσω Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας


ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ Όλες οι επιχειρήσεις  που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα, εκτός των εξωχώριων, των εταιριών συμμετοχών σε άλλες εταιρίες, των επιχειρήσεων... Διαβάστε περισσότερα
maria Dalkitsi