ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΑΝ ΤΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΝΦΙΑ

ΕΝΦΙΑ 2021

Αναρτήθηκαν και φέτος τα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ ,τα οποία εξοφλούνται σε  έξι δόσεις με καταβολή των δύο πρώτων δόσεων μέχρι 29/10/2021.

Για να βρείτε το εκκαθαριστικό του ΕΝΦΙΑ 2021 πρέπει να προχωρήσετε στα παρακάτω βήματα:

 1. Είσοδος στην αρχική σελίδα του myAADE
 2. Κλικ στο παράθυρο «Εφαρμογές»
 3. Κλικ στην επιλογή «Πολίτες»
 4. Κατεβαίνετε στο γράμμα Δ στην επιλογή «Δήλωση Ε9/ΕΝΦΙΑ»
 5. Εκεί ανοίγει η  σελίδα με τον ΕΝΦΙΑ και το Ε9. Βάζετε του προσωπικούς σας κωδικούς taxisnet και μπαίνετε στην εφαρμογή.
 6. Από εκεί και πέρα κάνετε επιλογή έτους 2021 και βλέπετε το εκκαθαριστικό του ΕΝΦΙΑ 2021.

Να υπενθυμίσουμε τα κριτήρια που πρέπει να υπάρχουν αθροιστικά σε ένα νοικοκυριό για να πάρει έκπτωση

Έκπτωση 50 % στο ποσό  του ΕΝΦΙΑ θα έχουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων που πληρούν σωρευτικά́ τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • Το συνολικό́ φορολογητέο οικογενειακό́ εισόδημα του προηγούμενου φορολογικού́ έτους να μην υπερβαίνει τις 9.000 ευρώ́,προσαυξημένο κατά́ 1.000 ευρώ́ για τον ή τη σύζυγο και κάθε εξαρτώμενο μέλος.
 • Το συνολικό́ της επιφάνειας των κτισμάτων στα οποία κατέχουν δικαιώματα ο υπόχρεος δήλωσης φορολογίας εισοδήματος , ο ή σύζυγος και τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειας του, λαμβανομένου υπόψη του ποσοστού́ συνιδιοκτησίας και του είδους του δικαιώματος, δεν υπερβαίνει τα 150 τ.μ.
 • Η συνολική́ αξία της ακίνητης περιουσίας όπως αυτή́ προσδιορίζεται για τον υπολογισμό́ του συμπληρωματικού́ φόρου, δεν υπερβαίνει το ποσό́ των 85.000 ευρώ́ για τον άγαμο, των 150.000 ευρώ́ για τον έγγαμο ( και τον ή τη σύζυγο του ή τη μονογονεϊκή́ οικογένεια ) με ένα εξαρτώμενο τέκνο και των 200.000 ευρώ́ για τον έγγαμο ( τον ή τη σύζυγο του και τα εξαρτώμενα τεκνά τους ή τη μονογονεϊκή́ οικογένεια) με δυο εξαρτώμενα τέκνα .

Έκπτωση 100%

Πλήρης απαλλαγή́ από́ τον ΕΝΦΙΑ χορηγείται στις οικογένειες που είναι τρίτεκνες  ή πολύτεκνες ή περιλαμβάνουν ανάπηρα άτομα κατά́ ποσοστό́ 80% και αινώ χορηγείται υπό́ τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • Το συνολικό́ ετήσιο καθαρό́ οικογενειακό́ εισόδημα του προηγουμένου έτους δεν έχει υπερβεί́ τις 12.000 ευρώ́, προσαυξημένο κατά́ 1.000 ευρώ́ για τον ή τη σύζυγο και κάθε εξαρτώμενο μέλος.
 • Το συνολικό́ της επιφάνειας των κτισμάτων στα οποία κατέχουν δικαιώματα πλήρους ή ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας ο υπόχρεος υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος , η σύζυγος και τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειας του δεν υπερβαίνει τα 150 τ.μ.