Αναρτήθηκαν στην πλατφόρμα myCar της ΑΑΔΕ τα φετινά τέλη κυκλοφορίας .

<strong>ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΦΕΤΟΣ ΤΑ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ</strong>
Driving into the Sunset. Romantic Young Couple Enjoying Sunset Drive in Classic Vintage Sports Car

Η πλατφόρμα myCar της ΑΑΔΕ, μέσω της οποίας μπορούμε να πληρώσουμε τα τέλη κυκλοφορίας των οχημάτων για το 2022 είναι ήδη ανοιχτή . Όπως γνωρίζαμε, δεν υπάρχουν αλλαγές στα ποσά σε σχέση με το 2021.

Θυμίζουμε πως στην πλατφόρμα myCAR της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, έχουμε τη δυνατότητα να:

  1. κατεβάσουμε το ειδοποιητήριο για τα τέλη κυκλοφορίας και να λάβουμε βεβαίωση μη οφειλής τελών κυκλοφορίας.
  2. θέσουμε σε ψηφιακή ακινησία/κυκλοφορία το όχημά μας, καταθέτοντας ψηφιακά τις πινακίδες του, χωρίς να πρέπει να επισκεφθούμε τη ΔΟΥ μας.
  3. άρουμε την ακινησία του οχήματός μας και να πληρώσουμε τέλη κυκλοφορίας με το μήνα.

Η είσοδος στην πλατφόρμα myCAR διενεργείται με τη χρήση των κωδικών του TAXISnet ή με αριθμό κυκλοφορίας οχήματος και αριθμό φορολογικού μητρώου .

Η προθεσμία πληρωμής είναι μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2021