Η δήλωση περιουσιακής κατάστασης « πόθεν έσχες» περιλαμβάνει τα υπάρχοντα περιουσιακά στοιχεία ενός ατόμου. Ως περιουσιακά στοιχεία νοούνται μεταξύ άλλων τα έσοδα που έχει κάποιος κατά τα τρία τελευταία χρόνια, ακίνητα, μετοχές ελληνικών και ξένων εταιρειών, ομόλογα, μερίδια σε αμοιβαία κεφάλαια, καταθέσεις, σκάφη και εναέρια μεταφορικά μέσα (αεροσκάφη, ελικόπτερα κλπ), αυτοκίνητα ή άλλα οχήματα κλπ.

Οι ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ πρέπει να υποβάλλονται μέσα σε 30 μέρες από την ημερομηνία απόκτησης της ιδιότητας κάποιου ως υπόχρεος, δηλαδή από την στιγμή που καταλαμβάνει μια θέση που απαιτεί να γίνει η διαδικασία αυτή.

ΠΩΣ ΚΑΙ ΠΟΤΕ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΟΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ

  • Οι ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος «ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ» με την χρήση προσωπικών κωδικών Taxisnet. Για το λόγο αυτό απαιτείται οι υπόχρεοι να είναι ενεργοί χρήστες των υπηρεσιών του Taxisnet.
  • Στις ετήσιες δηλώσεις «πόθεν έσχες» οι υπόχρεοι δηλώνουν τις μεταβολές που έχουν επέλθει επί της συνολικής περιουσιακής τους κατάστασης κατά το χρονικό διάστημα που αφορά η δήλωση. Εάν δεν έχει επέλθει καμία μεταβολή οι υπόχρεοι επαναλαμβάνουν την περιουσιακή τους κατάσταση ως έχει.
  • Οι υπόχρεοι καλούνται να συμπληρώσουν δύο ηλεκτρονικά αρχεία, τη Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης και τη Δήλωση Οικονομικών Συμφερόντων, μέσω του πληροφοριακού συστήματος «ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ».

Η παράλειψη ή η υποβολή ανακριβούς, ή ελλιπούς δήλωσης ” πόθεν έσχες”, αποτελεί ποινικό αδίκημα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν.3213/03.ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ

Συγκεκριμένα, οι φορολογούμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν τα εξής:

  • Όσοι εκπληρώσουν τη σχετική τους υποχρέωση με καθυστέρηση μέχρι 30 ημερών από την προβλεπόμενη προθεσμία, θα πληρώσουν πρόστιμο 200 ευρώ.
  • Όσοι υποβάλουν το Πόθεν Έσχες με καθυστέρηση άνω των 30 ημερών θα πληρώσουν πρόστιμο από 300 έως 800 ευρώ.

Για να αποφύγετε όλη αυτήν την ταλαιπωρία και να γίνει η διαδικασία μια εύκολη υπόθεση, το λογιστικό γραφείο ΔΑΛΚΙΤΣΗ ΙΚΕ αναλαμβάνει για εσάς μια ολοκληρωμένη και άμεση δήλωση πόθεν έσχες. Ελάτε σε επικοινωνία μαζί μας για να μάθατε περισσότερες λεπτομέρειες.