Όσοι ιδιοκτήτες ακινήτων έχουν να κάνουν κάποια συναλλαγή που αφορά την ακίνητη περιουσία τους, οφείλουν να προσχωρήσουν στην ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΝ.Φ.Ι.Α. Το πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ εκδίδεται ηλεκτρονικά από την πλατφόρμα taxinet και για κάθε Α.ΤΑ.Κ. χωριστά.

Με την ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΝ.Φ.Ι.Α. πιστοποιείτε αυτόματα ότι για τα προηγούμενα 5 χρόνια ο φορολογούμενος έχει πληρώσει όλους τους φόρους που αντιστοιχούν σε συγκεκριμένο ακίνητο. Επιπλέον πιστοποιείται και ότι όλα τα στοιχεία του ακινήτου είναι ορθά.

Η ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΝ.Φ.Ι.Α. είναι απαραίτητη για τις εξής ενέργειες:

 • Μεταβίβαση ακινήτου με επαχθή αιτία.
 • Μεταβίβαση ακινήτου με εκούσιο πλειστηριασμό.
 • Μεταβίβαση ακινήτου με χαριστική αιτία.
 • Συμβολαιογραφικό προσύμφωνο ακινήτου.
 • Αποδοχή κληρονομιάς.
 • Εγγραφή υποθήκης.
 • Σύσταση Οριζόντιας ιδιοκτησίας.
 • Σύσταση πραγματικής δουλείας επί ακινήτου.
 • Σύσταση προσωπικής δουλείας επί ακινήτου.
 • Ανταλλαγή ακινήτου.
 • Συζήτηση αγωγής ενώπιον δικαστηρίου.
 • Άλλη ενέργεια ενώπιον δικαστηρίου.
 • Οποιαδήποτε ενέργεια ενώπιον δημόσιας αρχής πλην δικαστηρίου.

Ελάτε σε επικοινωνία μαζί μας και μόνο με τους κωδικούς σας στο taxinet θα μπορέσουμε άμεσα και έγκυρα να εκδώσουμε το πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ για το ακίνητό σας. Λογιστικό γραφείο στην ΚΑΒΑΛΑ ΔΑΛΚΙΤΣΗ ΙΚΕ . 2510 233 166 email: info@dalkitsi.gr

.