ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΕΦΥΡΑ

ΠΩΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΟΙ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΝΑ ΣΩΣΟΥΝ ΤΗΝ Α ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΕΩΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΓΕΦΥΡΑ»

Νόμο του Κράτους αποτελεί πλέον  η δυνατότητα επιδότησης δόσης δανείων με υποθήκη την πρώτη κατοικία με τη ψήφιση του νομοσχεδίου του υπουργείου Οικονομικών στο οποίο περιλαμβάνεται η συγκεκριμένη διάταξη. Τη Δευτέρα 3 Αυγούστου άνοιξε και η σχετική ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή των αιτήσεων από τους δικαιούχους της επιδότησης.

Βασικός στόχος είναι οι δανειολήπτες που πλήττονται από τον κορονοϊό να εισέρχονται στην πλατφόρμα της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους με τους κωδικούς του Taxisnet και να δηλώνουν ποια είναι η πρώτη τους κατοικία καθώς και τον αριθμό των προστατευόμενων μελών που κατοικούν σε αυτή. Τα υπόλοιπα στοιχεία το σύστημα θα μπορεί να τα αντλεί από την ΑΑΔΕ και σε συνεργασία με τις τράπεζες, θα πραγματοποιείται έλεγχος και διασταύρωση των στοιχείων προκειμένου να καθοριστεί αν ο αιτών είναι επιλέξιμος ή όχι.

Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή ως το τέλος Σεπτεμβρίου προκειμένου εντός του Οκτωβρίου να ολοκληρωθεί η διαδικασία επιλογής των δανειοληπτών και οι σχετικές πληρωμές να ξεκινήσουν τον ίδιο μήνα.

Υπενθυμίζεται ότι το πρόγραμμα «γέφυρα» έχει διάρκεια 9 μηνών και η επιδότηση κυμαίνεται από 300 ευρώ έως και 600 ευρώ ανάλογα με το αν το δάνειο εξυπηρετείται κανονικά, αν είναι «κόκκινο» ή αν έχει καταγγελθεί. Ανάλογα με το τι είναι το δάνειο, έχουν καθοριστεί συγκεκριμένα κριτήρια όπως το οικογενειακό εισόδημα, το ύψος των καταθέσεων, η αξία της α΄ κατοικίας, η αξία της ακίνητης περιουσίας.  

Οι δανειολήπτες οι οποίοι εξυπηρετούν κανονικά το δάνειο τους θα μπορέσουν να «κερδίσουν» επιδότηση τα δόσης που ξεκινά από το 90% της μηνιαίας δόσης το πρώτο τρίμηνο, μειώνεται στο 80% το δεύτερο τρίμηνο και στο 70% το τρίτο τρίμηνο.

Όσοι δανειολήπτες έχουν «κόκκινα» δάνεια, η επιδότηση αρχίζει από το 80% το πρώτο τρίμηνο, μειώνεται στο 70% το δεύτερο τρίμηνο και στο 60% το τρίτο τρίμηνο. Για τη συγκεκριμένη κατηγορία, πρώτα θα πρέπει ο δανειολήπτης να κάνει κάποια μορφή ρύθμισης με την τράπεζα προκειμένου να ενταχθεί στο πρόγραμμα.

Για τα δάνεια που έχουν καταγγελθεί, η επιδότηση της δόσης ξεκινά από το 60% το πρώτο τρίμηνο, μειώνεται στο 50% το δεύτερο και στο 30% το τρίτο τρίμηνο.

Η διαδικασία είναι απλή και διαρκεί μόλις μερικά λεπτά.

Τα βήματα είναι:

 1. Εισαγωγή στην ηλεκτρονική πλατφόρμα με τους κωδικούς taxisnet
 2. Συμπλήρωση πληροφοριών:
 • ποιος είναι ο σύμβουλος – εκπρόσωπός σου, οπότε και ολοκληρώνεται η διαδικασία για εσένα

Αν δεν επιθυμείς σύμβουλο – εκπρόσωπο, τότε θα πρέπει να:

 • επιβεβαιώσεις την 1η κατοικία σου (αν δεν έχει ήδη εντοπιστεί από την πλατφόρμα)
 • επιβεβαιώσεις τον/την σύζυγο ή/και τα προστατευόμενα μέλη της οικογένειάς σου, που διαμένουν στην 1η κατοικία σου (αν δεν έχουν ήδη εντοπιστεί από την πλατφόρμα)
 • συμπληρώσεις, εάν υπάρχει, τη ρευστοποιήσιμη περιουσία (καταθέσεις, ομόλογα κ.λπ.) στο εξωτερικό
 • απαντήσεις θετικά στις υπεύθυνες δηλώσεις της πλατφόρμας (περί χορήγησης άρσης απορρήτου, άντλησης στοιχείων, ότι τα στοιχεία είναι ακριβή κ.λπ.).

ΠΟΙΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΝΤΑΧΘΟΥΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΕΦΥΡΑ;

Κριτήρια εισοδήματος και περιουσίας

Για τη λήψη της συνεισφοράς του Δημοσίου, ο οφειλέτης θα πρέπει να πληρεί  αθροιστικά τις παρακάτω προϋποθέσεις επιλεξιμότητας:

 1. Να διαθέτει κύρια κατοικία στην Ελλάδα και να έχει εμπράγματο δικαίωμα, αποκλειστικής ή κατ’ ιδανικό μερίδιο, πλήρους ή ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας σε αυτήν.
 2. Να έχει δάνειο με υποθήκη ή προσημείωση στην κύρια κατοικία.
 3. Ο ίδιος είτε ο/η σύζυγος ή εξαρτώμενο μέλος της οικογένειάς του να έχει αποδεδειγμένα πληγεί οικονομικά από τον κορονοϊό και για τον λόγο αυτό να έχει ενταχθεί σε τουλάχιστον ένα από τα μέτρα Κρατικής υποστήριξης, στο πλαίσιο του Covid – 19.
 4. Να μην έχει κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησής του και άλλη ενεργή Κρατική ενίσχυση για το δάνειο στην 1η κατοικία του, προκειμένου να μην λαμβάνει δύο Κρατικές επιδοτήσεις ταυτόχρονα.
 5. Να μην έχει υπαχθεί ή να μην εξέπεσε από προηγούμενη  ρύθμιση ευνοικών νόμων:
 6. Να μην υφίσταται εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου για το δάνειο στην 1η κατοικία.
 7. Να πληρούνται συγκεκριμένα κριτήρια εισοδήματος και περιουσίας, ανάλογα με την κατηγορία του δανείου βασικότερα των οποίων είναι  ως εξής:

Κατηγορία Α: εξυπηρετούμενα δάνεια:

 • η αξία της κύριας κατοικίας να μην ξεπερνά τις 300.000 ευρώ
 • το υπόλοιπο του δανείου να μην ξεπερνά τις 300.000 ευρώ ανά τράπεζα
 • το οικογενειακό εισόδημα να μην ξεπερνά τις 24.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 18.000 ευρώ για τον/την σύζυγο και κατά 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο μέλος (έως 3 μέλη), ήτοι μέγιστο ποσό 57.000 ευρώ
 • οι καταθέσεις της οικογένειας να μην ξεπερνούν τις 40.000 ευρώ
 • η συνολική ακίνητη περιουσία της οικογένειας να μην ξεπερνά τις 600.000 ευρώ

Κατηγορία Β: μη εξυπηρετούμενα δάνεια, που δεν έχουν καταγγελθεί ακόμη:

 • η αξία της κύριας κατοικίας να μην ξεπερνά τις 250.000 ευρώ
 • το υπόλοιπο του δανείου να μην ξεπερνά τις 250.000 ευρώ
 • το οικογενειακό εισόδημα να μην ξεπερνά τις 17.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 13.000 ευρώ για τον/την σύζυγο και κατά 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο μέλος (έως 3 μέλη), ήτοι μέγιστο ποσό 45.000 ευρώ
 • οι καταθέσεις της οικογένειας να μην ξεπερνούν τις 25.000 ευρώ
 • η συνολική ακίνητη περιουσία της οικογένειας να μην ξεπερνά τις 500.000 ευρώ

Κατηγορία Γ: μη εξυπηρετούμενα δάνεια, που έχουν ήδη καταγγελθεί:

 • η αξία της κύριας κατοικίας να μην ξεπερνά τις 200.000 ευρώ
 • το υπόλοιπο του δανείου να μην ξεπερνά τις 130.000 ευρώ
 • το οικογενειακό εισόδημα να μην ξεπερνά τις 12.500 ευρώ, προσαυξημένο κατά 8.500 ευρώ για τον/την σύζυγο και κατά 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο μέλος (έως 3 μέλη), ήτοι μέγιστο ποσό 36.000 ευρώ
 • οι καταθέσεις της οικογένειας να μην ξεπερνούν τις 15.000 ευρώ
 • η συνολική ακίνητη περιουσία της οικογένειας να μην ξεπερνά τις 280.000 ευρώ

Οι ενδιαφερόμενοι καλό θα είναι να απευθύνονται σε συμβούλους ή να ενημερώνονται στην ειδική πλατφόρμα  http://www.keyd.gov.gr/ .για την άρτια υποβολή του αιτήματος και την αποφυγή λαθών .

Εμείς ευχόμαστε όσο το δυνατόν περισσότεροι  να σώσουν την ά κατοικία ,το σπίτι της οικογένειας .

Δαλκίτση Μαρία, (MSc)

Οικονομολόγος ΑΠΘ

Λογίστρια Ά Τάξης