ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΟΑΕΔ

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΟΑΕΔ ΑΠΟ 75% ΕΩΣ ΚΑΙ 100% ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΝΕΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ.

Έστω με καθυστέρηση που στοίχισε ,ο ΟΑΕΔ σχεδίασε προγράμματα που επιδοτούν ουσιαστικά θέσεις εργασίας και αφαιρεί ενοχλητικά κριτήρια που απέτρεπαν τις επιχειρήσεις να ενταχθούν

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να γνωρίζουν ότι οι αιτήσεις για τις νέες δράσεις ξεκίνησαν  και μπορούν να γίνονται μόνο ηλεκτρονικά από τους ενδιαφερόμενους εργοδότες και μέχρι να καλυφθούν οι θέσεις .

Στα νέα προγράμματα προβλέπεται αυξημένη επιδότηση από 75%,90 % και εως  100% του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους.

Οι δράσεις για την πρόσληψη ανέργων έχουν επανασχεδιαστεί μέσω μιας σειράς αλλαγών και ενισχυμένων κινήτρων που τα καθιστούν πιο ελκυστικά, αποσκοπώντας στην προώθηση των ανέργων στην απασχόληση και στην αύξηση της   απορροφητικότητας.

Μεταξύ άλλων προβλέπεται:

  • Αυξημένο ποσοστό επιδότησης
  • Καμία δέσμευση από την πλευρά της επιχείρησης μετά την περίοδο της επιδότησης 
  • Ο άνεργος πρέπει να είναι πάνω από 1 μήνα έναντι 3 μηνών που ίσχυε στα μητρώα του ΟΑΕΔ, ώστε να μπορεί να ενταχθεί στο πρόγραμμα.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για τα εξής προγράμματα:

Ας δούμε τώρα τα βασικά χαρακτηριστικά των τεσσάρων  προγραμμάτων

  1. Το πρόγραμμα απασχόλησης μακροχρόνια ανέργων 55-67 ετών διαθέτει 8.500 θέσεις σε ΝΠΔΔ, δημόσιες επιχειρήσεις, καθώς και επιχειρήσεις των δήμων και των Περιφερειών, διάρκειας 12 μηνών, με δυνατότητα επέκτασης για επιπλέον 12 μήνες. Αυξάνεται η επιδότηση από το 50% στο 75% του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους και του ανώτατου ορίου από τα 600 ευρώ στα 750 ευρώ, μηνιαία.
  2. Το πρόγραμμα απασχόλησης ανέργων 30 ετών και άνω διαθέτει 8.300 θέσεις, με 75% επιδότηση (έως 800 ευρώ, μηνιαία), σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, διάρκειας 12 μηνών, με δυνατότητα επέκτασης για επιπλέον 9 μήνες ή 12 μήνες για τους μακροχρόνια ανέργους. Αυξάνεται η επιδότηση από το 50% στο 75% του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους και του ανώτατου ορίου από τα 500 ευρώ στα 750 ευρώ, μηνιαία.
  3. Το πρόγραμμα απασχόλησης ανέργων από ευπαθείς κοινωνικές ομάδες διαθέτει 1.200 θέσεις σε ιδιωτικές και δημόσιες επιχειρήσεις, καθώς και επιχειρήσεις των δήμων και των Περιφερειών, διάρκειας 12 μηνών, με δυνατότητα επέκτασης για επιπλέον 12 μήνες. Αυξάνεται η επιδότηση από το 70% στο 90% του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους και του ανώτατου ορίου από τα 700 ευρώ στα 800 ευρώ, μηνιαία. Το πρόγραμμα στοχεύει στην απασχόληση Ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ), απεξαρτημένων από εξαρτησιογόνες ουσίες, αποφυλακισμένων, νεαρών παραβατικών ατόμων ή νεαρών ατόμων που βρίσκονται σε κοινωνικό κίνδυνο.
  4. Το νέο πρόγραμμα απασχόλησης  θα είναι 6μηνης διάρκειας και αφορά κάθε είδους επιχείρηση – εργοδότη. Το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών εργαζομένου και εργοδότη, ανεξαρτήτως του ύψους του καθαρού μηνιαίου μισθού, καθώς και οι αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές σε δώρα και επίδομα αδείας, καταβάλλονται από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Επιπλέον επιδότηση για τους μακροχρόνια ανέργους Σε περίπτωση που η νέα πρόσληψη αφορά μακροχρόνια άνεργο εγγεγραμμένο στον Οργανισμό Ασφάλισης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), η νέα πρόσληψη επιδοτείται πέραν των ανωτέρω και με διακόσια (200) ευρώ επί του καθαρού μηνιαίου μισθού.

 Το τελευταίο πρόγραμμα αρχίζει την 1.10.2020 και ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των επιδοτούμενων θέσεων εργασίας.

Επίσης επιτέλους , αφαιρούνται οι δεσμεύσεις απασχόλησης, μετά το τέλος των προγραμμάτων, απλουστεύονται οι προϋποθέσεις συμμετοχής και επιταχύνονται οι διαδικασίες ένταξης και πρόσληψης. Ο προϋπολογισμός των προγραμμάτων ανέρχεται στα 291 εκατ. ευρώ και καλύπτεται από πόρους του ΟΑΕΔ.

Στην επιχορήγηση του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους συμπεριλαμβάνονται και τα αντίστοιχα δώρα Χριστουγέννων, Πάσχα και επιδόματος αδείας στον ιδιωτικό τομέα.

Οι ενδιαφερόμενοι καλό θα είναι να απευθύνονται στους οικονομικούς τους  συμβούλους ή να ενημερώνονται στην πλατφόρμα του  http://www.oaed.gr  για την άρτια υποβολή του αιτήματος και την αποφυγή λαθών . Εμείς ευχόμαστε όσο το δυνατόν περισσότεροι  άνεργοι να βρουν θέση εργασίας και να διευκολυνθούν  και οι επιχειρήσεις ώστε να δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας

Μαρία  Δαλκίτση , (MSc)

Οικονομολόγος ΑΠΘ

Λογίστρια Ά Τάξης