Το Υπουργείο Οικονομικών δρομολογεί τον 5ο κύκλο της Επιστρεπτέας Προκαταβολής, όπως έχει ήδη εξαγγείλει.

Το 50% της χρηματοδοτικής ενίσχυσης στην Επιστρεπτέα Προκαταβολή 5 θα είναι μη επιστρεπτέο, υπό την προϋπόθεση να διατηρήσουν το ίδιο επίπεδο απασχόλησης μέχρι τον Ιούνιο του 2021, ώστε να επιτευχθεί ο  στόχος της στήριξης τόσο των επιχειρήσεων, όσο και των εργαζομένων. Αυτή την εβδομάδα και την επόμενη, θα ακολουθήσει, κατόπιν ελέγχου, η καταβολή των προβλεπόμενων ποσών της Επιστρεπτέας Προκαταβολής 4 στους εναπομένοντες δικαιούχους

Το προσεχές διάστημα οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερωθούν για τα επιμέρους χαρακτηριστικά της Επιστρεπτέας Προκαταβολής 5 και το ακριβές χρονοδιάγραμμα υλοποίησής της, σύμφωνα με το οποίο οι αιτήσεις αναμένεται να εκκινήσουν στις αρχές Ιανουαρίου του 2021

Και στην Επιστρεπτέα Προκαταβολή 5 θα υιοθετηθεί το ίδιο «μοντέλο» με την 4: Το 50% του ποσού που θα λάβουν οι δικαιούχοι δεν θα επιστρέφεται. Το υπόλοιπο 50%, το οποίο συνιστά δάνειο, ξεκινά να αποπληρώνεται από τον Ιανουάριο του 2022 σε 40 μηνιαίες δόσεις με επιτόκιο αναφοράς 0,74%.

 Δαλκίτση Μαρία, (MSc)

Οικονομολόγος ΑΠΘ

Λογίστρια Ά Τάξης