ΔΑΛΚΙΤΣΗ ΙΚΕ

Υπηρεσίες προς εταιρείες

Ίδρυση – Έναρξη


Ολοκλήρωση ενεργειών για ίδρυση ή έναρξη επαγγελματικής δραστηριότητας.

Τραπεζικές Υποχρεώσεις


Άνοιγμα επαγγελματικού λογαριασμού σε Ελληνική Τράπεζα.

Δήλωση Εταιρείας


Διεκπεραίωση της διαδικασίας για την δήλωσε σε Επιμελητήριο, ΟΑΕΕ, ΓΕΜΗ κτλ

Ταυτότητα Εταιρείας


Έκδοση σφραγίδας της εταιρίας.

Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510233166 ή

VIES


Καταχώρηση της εταιρίας στο σύστημα VIES

Εταιρικό κεφάλαιο


Διοικητική υποστήριξη για την καταβολή του εταιρικού κεφαλαίου.

Ασφαλιστικά


Απογραφή στο ΙΚΑ για δημιουργία μητρώου εργοδότη.

Συνεχής Υποστήριξη


Υποστήριξη και ολοκληρωμένες λύσεις για την εξέλιξη της επιχείρησης.