ΔΑΛΚΙΤΣΗ ΙΚΕ

Φορολογικοί έλεγχοι των επιχειρήσεων

Διαχειριστικοί Έλεγχοι


Έλεγχος σωστής λειτουργίας των Λογιστικών συστημάτων και του εσωτερικού ελέγχου.

Οικονομικές Καταστάσεις


Έλεγχοι οικονομικών καταστάσεων και ενοποιημένων ισολογισμών.

Έλεγχοι Βιβλίων


Έλεγχοι βιβλίων και οικονομικών στοιχείων της επιχείρησης.

Προϋπολογισμοί και Απολογισμοί


Έλεγχος προϋπολογισμών – απολογισμών.

Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510233166 ή

Έλεγχοι Μεταβολής


Έλεγχοι για συγχωνεύσεις, εξαγορές, μετατροπές.

Διοικητικός Έλεγχος


Εκτέλεση του διοικητικού και λειτουργικού ελέγχου.

Έλεγχος Λογιστηρίου


Αξιολόγηση της αποδοτικότητας του λογιστηρίου σας.

Γενικοί Έλεγχοι


Υπηρεσίες εσωτερικού ελέγχου επιχειρήσεων.