ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ – ΠΟΙΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΤΑ 400 ΕΥΡΩ

Άνοιξε η πλατφόρμα στις 5 Φεβρουαρίου για την υποβολή της αίτησης του  επιδόματος  των επιστημόνων, που αφορά την  καταβολή έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης ύψους 400 ευρώ και θα παραμείνει ανοιχτή εώς την 15 Φεβρουαρίου 2021

Σύμφωνα με την σχετική ΚΥΑ δικαιούχοι είναι οι ελεύθεροι επαγγελματίες επιστήμονες και πιο συγκεκριμένα οι  παρακάτω Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας:

6910: Νομικές Δραστηριότητες (και ασκούμενοι δικηγόροι)

7111: Αρχιτέκτονες

7112:Μηχανικοί και συναφείς δραστηριότητες παροχής τεχνικών συμβουλών

8621: Γενικά ιατρικά επαγγέλματα

8622: Ειδικά ιατρικά επαγγέλματα

8623: Οδοντιατρικά επαγγέλματα 

7500: Κτηνίατροι

6920: Δραστηριότητες λογιστικής και παροχή φορολογικών συμβουλών

7022: Δραστηριότητες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων συμβουλών διαχείρισης

Επιπλέον προυποθέσεις

Οι ελεύθεροι επαγγελματίες-επιστήμονες που έχουν κάνει έναρξη επαγγέλματος έως 31 Δεκεμβρίου 2016 για να είναι δικαιούχοι της ενίσχυσης θα πρέπει αφενός να εμφανίζουν μείωση του κύκλου εργασιών ή ακαθάριστων εσόδων τουλάχιστον 20% την περίοδο Απριλίου-Δεκεμβρίου 2020, αφετέρου το οικογενειακό τους εισόδημα για το 2020  να μην υπερβαίνει τα 30.000 ευρώ, κάτι που θα επαληθευθεί από τη φορολογική δήλωση του έτους, όταν υποβληθεί.

Για τους νέους αυτοαπασχολούμενους επιστήμονες που έκαναν έναρξη επαγγέλματος μετά την 1η Ιανουαρίου 2017 δεν ισχύει το κριτήριο μείωσης του τζίρου. Το «κατώφλι» των 30.000 ευρώ για το οικογενειακό εισόδημα ισχύει κανονικά. Για τους ασκούμενους δικηγόρους που έχουν ασφαλιστεί μετά την 1.1.2017 δεν ισχύει κανένα εισοδηματικό κριτήριο.

Η αίτηση είναι απλή ,αρκεί να μπουν οι ενδιαφερόμενοι  με τους προσωπικούς τους  κωδικού taxisnet στο site : supportemployees.services.gov.gr και να επιλέξουν  το πεδίο αιτήσεις «οικονομικής ενίσχυσης επιστημόνων.»

Τα 400 ευρώ είναι αφορολόγητα και ακατάσχετα έναντι χρεών Δημοσίου και τραπεζών και αναμένεται ότι οι πληρωμές θα γίνουν πολύ σύντομα, μέσα στο Μάρτιο.